Xem Học tiếng Đức qua bài hát Jingle Bells – Deutsche Weihnachtslieder

Video Tiếng Đức giao tiếp cơ bản theo chủ đề cùng cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: Mua bán đồ cũ qua điện thoại
29 Tháng Một, 2019
Xem Bài 4: Học tiếng Đức với người bản địa: Đếm số trong tiếng Đức
29 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức qua bài hát Jingle Bells – Deutsche Weihnachtslieder

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *