Video 6000 từ vựng tiếng Đức thông dụng qua hình ảnh – Learn German 6000 words by picture

Video Bài 1: Học tiếng Đức với người bản địa: Phát âm và bảng chữ cái tiếng Đức
26 Tháng Một, 2019
Video A2/Bài 2: Liên từ ở trình độ A2 (Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương)
26 Tháng Một, 2019

Video 6000 từ vựng tiếng Đức thông dụng qua hình ảnh – Learn German 6000 words by picture

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *