Video Học tiếng Đức qua Video: Phim hoạt hình: Chiếc xô tên Heiner

Xem Ep0: Học tiếng Đức với người bản địa: Willkommen!
8 Tháng Hai, 2019
Xem Câu chuyện dễ đọc bằng tiếng Đức A1 (Einfache Geschicht zu lesen )
8 Tháng Hai, 2019

Video Học tiếng Đức qua Video: Phim hoạt hình: Chiếc xô tên Heiner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *