tuvanduhocduc

27 Tháng Một, 2019

Xem Học Tiếng Đức – Phát âm – phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Đức (b-p vs d-t)

27 Tháng Một, 2019

Xem Bài thi B2 tiếng Đức phần nói ( Speaking test B2 German)

Nguồn Internet
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 56-61.

Bài 56: Cảm giác (Gefühle) Bài 57: Ở phòng khám bệnh (Beim Arzt) Bài 58: Các bộ phận thân thể (Körperteile) Bài 59: Ở bưu điện (Im Postamt) Bài 60: Trong ngân hàng (In der Bank) Bài 61: Số thứ tự (Ordinalzahlen)
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 16: Động từ tách – Trennbare Verben

+ Bài 16 là chủ điểm ngữ pháp „Động từ tách-Trennbare Verben“, nhưng không chỉ là ngữ pháp khô khan, mà còn có các hướng dẫn về phát âm, về động từ „không tách“ và nhiều thông tin khác. Chúc các bạn học vui! +Các video trên kênh Cô Dương YÊU TIẾNG ĐỨC được cô…