Xem Story Time: Mình Học Tiếng Đức Như Thế Nào? – How Do I Learn German? |linh.linh|

Xem Niveau A2-Bài 1/Adjektivdeklination (đuôi tính từ) – Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương
26 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 10-20.
26 Tháng Một, 2019

Xem Story Time: Mình Học Tiếng Đức Như Thế Nào? – How Do I Learn German? |linh.linh|

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *