#Nominativ

27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 9: Mạo từ ở Nominativ

+ Trong bài 9, mình nói rõ hơn khi nào các bạn sử dụng mạo từ xác định, mạo từ không xác định và mạo từ phủ định (ở Nominativ), với các ví dụ trực quan để các bạn hiểu rõ cách dùng các mạo từ này. + Link bài tập online để các bạn…
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức: Cách 1 – Der Nominativ

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những Video cơ bản. Bài 10: Cách 1 - Der Nominativ Những đường link hữu ích: 1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com 2. Từ điển Đức-Anh: http://www.dict.cc * Trong Video này các bạn sẽ học: - Cách 1: Nominativ * Bài tập có thể làm: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/nomen/deklination/nominativ/uebungen…
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 10: Phân biệt Nominativ và Akkusativ

+ Bài 10: Phân biệt Mạo từ ở Nominativ và Akkusativ qua ví dụ cụ thể, khi nào cần dùng Nominativ và khi nào cần dùng Akkusativ. + Các video trên kênh Cô Dương YÊU TIẾNG ĐỨC được cô Dương thực hiện để hỗ trợ cộng đồng học tiếng Đức. Việc sao chép, cắt ghép…