#temporal

10 Tháng Hai, 2019

Video Bài 20: Tổng kết giới từ chỉ thời gian (Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương)

+ Bài 20 tổng kết kiến thức về các giới từ trả lời cho các câu hỏi wann (khi nào), wie lange, (bao lâu), seit wann (kể từ khi nào), ab wann (kể từ thời điểm nào). Bài này đoạn cuối mình quên không quay khúc chào các bạn, nên các bạn thông cảm nhé.…