Video Học Tiếng Đức Miễn Phí

26 Tháng Một, 2019

Video Làm quen với tiếng đức – Chủ đề: Gia đinh – Die Familie

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những videos cơ bản. Lektion 2: Chủ đề gia đình - Die Familie * Những đường link hữu ích để tra cứu: 1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com 2. Từ điển Đức-Anh/Anh-Đức: http://de.langenscheidt.com/ * Các câu được dùng trong Video này: - Ich habe eine große…
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức: Cách 2 – Der Genitiv

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những Video cơ bản. Bài 11: Cách 2 - Der Genitiv Những đường link hữu ích: 1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com 2. Từ điển Đức-Anh: http://www.dict.cc * Trong Video này các bạn sẽ học: - Cách 2: Genitiv * Bài tập có thể làm: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/nomen/deklination/genitiv/uebungen…
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức qua video – Chủ đề Số thứ tự – Die Ordinalzahlen

Học tiếng Đức qua video - Chủ đề Số thứ tự - Die Ordinalzahlen
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức: Phần thi nói B1

Trung tâm tiếng Đức NDF Đào tạo tiếng Đức từ A1 - B2 Hoàn học phí 100% nếu không thi đỗ http://ndf.vn/ Hotline: 0947 090 888